Barion Pixel

Felhasználói feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Versenyzona.hu
 

Hatályba lépés napja: 2021. december 01.
 

A jelen ÁSZF 2021. 12. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló (továbbiakban: „Vásárló”) a versenyzona.hu címen elérhető honlap használatával (és a honlapon kínált szolgáltatás(ok) igénybevevőjeként) kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77- 6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket és a Ptk. 6:82-6:85.§ alapján alább külön is részletezett elektronikus szerződéskötésről szóló különös szabályokat.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktiv használója kíván lenni a Honlapunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (jelen ÁSZF-et) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, mint elektronikus úton történő szerződéskötés nem kerül külön írásba foglalásra, a szerződést a Felek csupán elektronikus formában kötik meg. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a versenyzona.hu eseményeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi szerződési feltételeket rögzítse.
 

Imresszum

A versenyzona.hu Honlap üzemeltetője

SportPlatform Kft

8000, Székesfehérvár, Szeredi utca 44.

Adószám: 29218749-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-03220

Statisztikai számjel: 29218749-6312-113-07

Képviselő: Sverteczki Kornél

Email: office@sportplatform.eu

Telefonszám: +36 30 986 2508

Honlap: www.sportplatform.eu
 

Tárhelyszolgáltató és elérhetőségei

SuperHosting.BG Ltd,

Sofia, Dstr. Iztok, Blvd. Dr. G.M. Dimitrov 36,

VAT BG131449987
Telefonszáma: +359 2 81 08 991 (7/24)

Mail: esupport@superhosting.bg
 

Alapvető rendelkezések

Szerzői jog

A Sportplatform kft. fenntart magának minden jogot a versenyzona.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

ÁSZF hatálya, elfogadása

Az Egyesület és a Vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vásárlót és az Egyesületet illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit,valamint a fizetési feltételeket.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Regisztrációs díj 

Versenyengedély  

Átigazolási díj  

Tagszervezeti díj
 

Regisztráció/Vásárlás

A Sportplatform kft. a www.versenyzona.hu    honlapon a Magyar Teniszszövetség megbízásából Regisztrációs díjakat, Versenyengedélyeket  Átigazolási díjakat és  Tagszervezeti díjakat értékesít. 

 

Fizetés módja

Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 

A Versenyzona oldalra a dedikált felhasználói profil alapján online hozzáférésen keresztül érhetők el a Szolgáltatások. A kérdések pontos megválaszolása Versenyzona részéről a rendszer konfigurálásához szükséges.
 

A Sportklub oldalhoz kapcsolódó Szolgáltatásokat (modulok kiválasztását) a Sportklub határozza meg.
 

A Sportklub oldalhoz való hozzáférés részeként a Sportklub klubmenedzseri (Admin) hozzáféréssel bíró felhasználóneveket és jelszavakat kap. A Szolgáltató az Admin jelszavát a rendszeren keresztül küldi meg a Sportklubnak, aki köteles azt harmadik személy felé titokban tartani. A Szolgáltató kizár minden felelősséget azon visszaélések miatt, melyeket az okoz, hogy a Sportklub a Sportklub oldal használata érdekében kapott azonosítót és/vagy jelszavát mások számára átadta, közvetlen vagy közvetett módon hozzáférhetővé tette.
 

A Versenyzona oldalhoz való hozzáférés részeként a Sportklub egyéb - Szolgáltatások alatt meghatározott - ügyfélszintű (Ügyfél) hozzáféréssel bíró, korlátlan számú felhasználónevet és jelszót generálhat. A Szolgáltató kizár minden felelősséget azon visszaélések miatt, melyeket az okozott, hogy a Sportklub illetve a felhasználó a Versenyzona oldal használata érdekében generált azonosító és/vagy jelszavakat mások számára átadta, közvetlen vagy közvetett módon hozzáférhetővé tette.
 

A szolgáltató vállalja, hogy a Versenyzona oldal számára szükséges rendszerkarbantartásokat és -fejlesztéseket munkaidőn (minden nap 7 és 19 óra) kívülre időzíti, amennyiben azok mégis érintik a munkaidőt, azokról legalább 24 órával a megkezdés előtt email-ben értesíti a Sportklubot.
 

Szolgáltató vállalja, hogy a Sportklub oldalt legalább havi szinten mért 99%-os rendelkezésre állással működteti.
 

A Versenyzóna oldal rendkívüli leállása esetén a Szolgáltató köteles minden erőforrását a hiba elhárítására fordítani, és tájékoztatni a Sportklubot. Amennyiben a rendkívüli leállás okán a Sportklub oldal elérhetősége a havi rendelkezésre állási szint alá csökken, az az adott havi szolgáltatási díj ezzel arányos csökkentését eredményezi Felek ellenkező megállapodása hiányában.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató óráira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.
 

Egyéb rendelkezések

A Sportplatform kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

Kérdéseit az office@sportplatform.eu emailcímre küldheti el.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.versenyzona.hu/hu/privacy  weboldalon.

Budapest, 2021.12.01

© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu

Online tennis court booking system